Språk och Kultur för barn

Språk & kultur för barn

Inom ramen för barnkonventionen genomförs verksamhet för barns psykosociala utveckling, kulturell-konstnärliga utveckling samt språklig, psykisk och fysisk utveckling. Föreningen erbjuder barn och unga möjlighet att gå kurs i turkiska språk. Barnen förbereds för framtiden genom att genomföra aktiviteter som förbättrar deras motorik. Vi gör våra aktiviteter i våra rena, rymliga och fina klassrum. Våra barn mellan 6-12 år drar nytta av dessa möjligheter.