Språk och Kultur

Inom ramen för barnkonventionen genomförs verksamhet för barns psykosociala utveckling, kulturell-konstnärliga utveckling samt språklig, psykisk och fysisk utveckling. Föreningen erbjuder barn och unga möjlighet att gå kurs i turkiska språk. Barnen förbereds för framtiden genom att genomföra aktiviteter som förbättrar deras motorik. Vi gör våra aktiviteter i våra rena, rymliga och fina klassrum. Våra barn mellan 6-12 år drar nytta av dessa möjligheter.

För att se mer klicka på här!

Lära För Livetsbibliotek grundades i September 2022 i höstas. Lärare som experter litteratur lärare inom sina egna område och experter barnutvecklare deltog de i bokval. Med ett rikt innehåll och litteratur  från förskoletid till föräldraböcker är det ett av våra primära mål att etablera färdigheter i modersmålet och vanan att läsa på fast grund.Samtidigt erbjuder vårt bibliotek möjlighet att  träffas på en gemensam grund av kulturell, litterär smak och förståelse med våra medlemmar,  som i allt högre grad ägnar sig åt aktiv upplåning och utlåning.Vi hoppas kunna bli en mer  inkluderande och integrerande familj under detta tak i framtiden…

För att se mer klicka på här!