Lära för Livet är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som har syftet att stödja barn, ungdomar och vuxna i diverse frågor. Föreningen har som mål att stödja ungdomar i deras studier, att vara en mötesplats för alla där man får till sig ny kunskap samt kan bygga ett socialt nätverk och stärkas individuellt och dessutom som grupp. Vi arbetar aktivt genom att bland annat arrangera kulturella aktiviteter, föreläsningar, läxhjälp, läger samt fortlöpande gruppträffar med våra medlemmar.