Bli medlem!

Tack för att du vill bli medlem! Här fyller du i blanketten om medlemskap och skickar in.

Har du frågor om medlemskapet kontakta oss genom webmail@laraforlivet.org

Medlemsavgiften är 100 kr/år.

Medlemsavgiften betalas till Lära För Livets Plusgirokonto 140 137-1 eller Swish nummer 123 679 61 06.

Skriv bara som meddelande ‘Medlemsavgift 2023’.