Lära för Livet är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som har syftet att stödja barn, ungdomar och vuxna i diverse frågor. Föreningen har som mål att stödja ungdomar i deras studier, att vara en mötesplats för alla där man får till sig ny kunskap samt kan bygga ett socialt nätverk och stärkas individuellt och dessutom som grupp. Vi arbetar aktivt genom att bland annat arrangera kulturella aktiviteter, föreläsningar, läxhjälp, läger samt fortlöpande gruppträffar med våra medlemmar.

Språk & kultur för barn (H.G) Inom ramen för barnkonventionen genomförs verksamhet för barns psykosociala utveckling, kulturell-konstnärliga utveckling samt språklig, psykisk och fysisk utveckling. Föreningen erbjuder barn och unga möjlighet att gå kurs i turkiska språk. Barnen förbereds för framtiden genom att genomföra aktiviteter som förbättrar deras motorik. Vi gör våra aktiviteter i våra rena, rymliga och fina klassrum. Våra barn mellan 6-12 år drar nytta av dessa möjligheter.